Plezierig met elkaar samenwerken

Door Tim van Rheenen

Plezierig met elkaar samen kunnen werken in een team is ontzettend belangrijk. Dat geldt niet alleen voor de projecten die Tante Lean doet op scholen, maar ook voor ons eigen team! Samenwerken betekent elkaar helpen en tijdens de intervisiebijeenkomsten van ons team gebruiken we daar onder andere het 7-stappen-intervisiemodel voor.
Door gebruik te maken van dit model worden problemen samen en stapsgewijs opgelost en krijgt de inbrenger van het probleem in een korte tijd meer duidelijkheid en een positief en goed gevoel.

Het 7-stappenmodel (kwaliteiten)

  1. Iemand brengt een situatie/probleem in en stelt een vraag aan het team.
  2. Alle teamleden stellen vervolgens twee vragen ter verduidelijking aan de inbrenger. Dit kan eventueel in twee rondes: de eerste vraag is dan een open vraag en de twee vraag een prikkelendere vraag. Er wordt nog geen advies gegeven.
  3. De inbrenger van het probleem beantwoordt de vragen van de teamleden. Er wordt in deze stap nog niet gediscussieerd.
  4. Daarna benoemt ieder teamlid welke kwaliteit de inbrenger in deze situatie heeft ingezet.
  5. Dan maken alle teamleden de volgende zin af: “De uitdagingen van de inbrenger is volgens mij …” Dit gebeurt eerst schriftelijk. Pas daarna wordt het met elkaar gedeeld.
  6. De inbrenger krijgt kort de tijd om na te denken over de reacties uit punt 5 en maakt vervolgens de volgende zin af: “Mijn uitdaging is …”
  7. In deze laatste stap vertelt ieder teamlid wat hij/zij hier zelf uit heeft geleerd of meeneemt.