To-the-point evalueren

Door Martina de Lange

Een mooie tool om snel en to-the-point met het team te evalueren is het planning-versus-succes-kwadrant. Met deze tool onderzoek je met elkaar in hoeverre een planning is gelukt, wat het heeft opgeleverd en welke bespreekpunten er in het team zijn.

Planning vs. Succes

Je gaat als volgt te werk:

– Teken op een groot vel of bord de afbeelding hierboven na.
– Laat alle leden in het team in twee minuten per kwadrant op post-its opschrijven welke acties of gebeurtenissen er bij dat kwadrant horen.
– Hang alle post-its in het juiste kwadrant.
– Bespreek de post-its en maak een selectie van bespreekpunten voor het gesprek dat je aansluitend voert.