Whitepaper:

Het geheim van een lerende en professionele organisatie

Op de Kennisagenda 2022 staat als thema ‘de school als lerende en professionele organisatie’.  Dat klinkt heel mooi, maar hoe krijg je dit als schoolleider voor elkaar onder de huidige omstandigheden van grote onrust, hoge werkdruk en personeelstekorten?

Welke kennis is nodig om leerlingen en studenten hoogwaardig onderwijs te blijven bieden?  En waarom kiezen voor een school als lerende en professionele organisatie?

De antwoorden op deze vragen lees je in ons whitepaper!

Op 5 april 2022 is de Kennisagenda voor het onderwijs gepubliceerd

Op deze Kennisagenda staan thema’s die de komende jaren leidend zullen zijn in het onderzoek naar onderwijskwaliteit. Onderwijsonderzoekers en onderwijsprofessionals hebben in samenwerking met beleidsmedewerkers zes thema’s geselecteerd uit een oorspronkelijke lijst met negentien thema’s. Voor elk thema zijn vervolgens zogenaamde ‘gamechangers’ uitgewerkt.

De Kennisagenda geeft richting aan onderwijsonderzoek voor de komende jaren. De thema’s hebben betrekking op grote, complexe vragen die op dit moment en in de nabije toekomst spelen in het onderwijs. De kennis, die op basis van de Kennisagenda ontwikkeld en gedeeld wordt, biedt ondersteuning aan de dagelijkse schoolpraktijk.

Onderwijsprofessionals kunnen deze kennis inzetten om het onderwijs actueel, effectief en aantrekkelijk te houden. Op hun beurt profiteren leerlingen en scholieren hiervan. Met als resultaat dat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en in staat worden zich aan te passen aan de snel ontwikkelende maatschappij.

De school als lerende organisatie - Tante Lean

De zes thema’s op de Kennisagenda 2022 zijn:

  •   De school als lerende en professionele organisatie
  •   Kennis en vaardigheden van leerlingen
  •   Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  •   Gelijke kansen
  •   Technologie in het onderwijs
  •   Kwalificaties van toekomstige leraren en de kwaliteit van hun opleiding

Welke kennis is nodig om leerlingen en studenten hoogwaardig onderwijs te blijven bieden?  En waarom kiezen voor een school als lerende en professionele organisatie?

De antwoorden op deze vragen lees je in ons whitepaper!