Als alles verandert: terug naar het universeel menselijke

Door Claire Boonstra

We leven in exponentiële tijden waarin enkel de snelheid van ontwikkeling enigszins valt te voorspellen – niet wat dat zal betekenen. De ontwikkeling van het coronavirus verliep exponentieel: elke paar dagen zagen we een verdubbeling van het aantal gevallen. Ook de ontwikkelingen in technologie (inclusief robotica, kunstmatige intelligentie, biotechnologie, nanotechnologie) vertonen zo’n exponentiële curve – met grote impact op mens en maatschappij.

In dergelijke snel veranderende en onzekere tijden hebben we een totaal andere manier van organiseren nodig dan wanneer de zaken voorspelbaar en beheersbaar zijn. Dit heeft verregaande gevolgen voor – en vraagt een hernieuwde kijk op – je organisatie, het benodigde leiderschap en hoe je dit alles goed kunt organiseren. Vooral belangrijk is de vraag: wat is echt waardevol, wat doet er toe, waar wil je naartoe, hoe geef je richting? Hoe bereiden we ons daarop voor; hoe leiden we mensen daarvoor op? Zou het kunnen zijn dat dingen die altijd al (zelfs toen we nog jager-verzamelaars waren) relevant en belangrijk waren om te ontwikkelen, in elke tijd en op elke plaats toepasbaar zijn, ook als we naar mars gaan? Wat als we onze systemen (inclusief onze onderwijs- en ontwikkelsystemen) inrichten volgens de logica en wetten van de natuur? Maar vooral: hoe komen we daar, vanuit ons huidige perspectief, en met onze huidige systemen?