Doe mee met Tante Lean Powerweek in januari 2025 en mei 2025!

IKC OVerhoeks, Amsterdam

IKC Overhoeks is een Intergraal kindcentrum voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar.

Datum

2021-heden

Locatie

Amsterdam

Soort

Basisonderwijs

de resultaten voor IKC Overhoeks

IKC Overhoeks is opgericht in 2010 en sinds 2021 heeft de school een nieuw gebouw. IKC Overhoeks legt het accent op effectief leren. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De visie van IKC Overhoeks is dat kinderen zich maximaal moeten kunnen ontplooien. Basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. 

vrijgemaakt voor het team
0 uur
extra projecten afgerond
0
DSC01841

Begeleiding door Tante Leaner: Djoro

Als schoolleider werk je in een veld waar de werkdruk gigantisch hoog is, waar er veel van je verwacht wordt en waar je moet kunnen inspelen op behoeften, initiatieven, nieuwe programma’s en trends die op het onderwijs worden geprojecteerd. Tijd en financiën zijn schaars. En ook ouders eisen perfectie. Het team waar je mee werkt is minder betrokken dan je zou willen en de energie is ver te zoeken.  Wij komen uit het onderwijs en hebben dit zelf ook ervaren. Inmiddels weten we dat het anders kan en hoe! Bij ons staat met meer plezier en focus samenwerken voorop. We zijn experts in het realiseren van zelforganisatie in het onderwijs. Dat doen we door teams en groepen te begeleiden en op te leiden. En dit willen we ook graag voor jou doen

Hier hebben we bij geholpen

De school als lerende organisatie - Tante Lean

Energie

We zijn een jong en energiek team. We houden van aanpakken, van doen! Deze energie brengen wij ook over op de teams die we begeleiden. Die energie ontstaat door het realiseren van zelforganisatie: wij leggen het eigenaarschap bij de teams.

De school als lerende organisatie - Tante Lean

Meer focus

Iedere Agile-coach van Tante Lean komt uit het onderwijs. Van leerkracht tot directeur; we hebben het onderwijs doorleefd en stuk voor stuk kennen we de slagen van de zweep. We hebben bovenal passie voor het onderwijs. Daardoor zijn wij in staat echt contact te maken met de onderwijsteams. Onze drijfveer is het onderwijs nóg leuker maken.

De school als lerende organisatie - Tante Lean

Agile

Samenwerken wordt alsmaar complexer en er worden steeds hogere eisen gesteld aan leerkrachten en teamleiders. Het antwoord hierop is een Agile Mindset. Door te werken op basis van de Agile-principes ontstaat er een beter werkklimaat, waar je als leerkracht écht een bijdrage kunt leveren aan het onderwijs en een school die de leerlingen bedient.

Martijn - Directeur aan het woord

IKC Overhoeks is opgericht in 2010 en sinds 2021 heeft de school een nieuw gebouw. IKC Overhoeks legt het accent op effectief leren. Een belangrijk uitgangspunt is dat kinderen de kans krijgen hun talenten te ontwikkelen. De visie van IKC Overhoeks is dat kinderen zich maximaal moeten kunnen ontplooien. Basisvaardigheden van rekenen, taal en lezen staan centraal. 

Benieuwd naar lean werken
binnen jouw eigen bedrijf?