Djoro Loupatty

Toen ik docent en leidinggevende was in diverse onderwijsorganisaties ontdekte ik dat we voor onszelf als onderwijspersoneel heel andere normen hanteren dan voor onze leerlingen en studenten.

We werken weinig of niet samen, met als gevolg dat we na een aantal jaar stil staan in onze ontwikkeling. De lol en inspiratie in het werk nemen dan af. We doven uit en kunnen onszelf, elkaar en onze leerlingen en studenten niet meer inspireren. Dat is eeuwig zonde.

Ik ben me gaan verdiepen in hoe succesvolle, sprankelende en inspirerende organisaties hun werk organiseren. Die zoektocht bracht me bij de methodes ‘lean’ en ‘agile’. Eerst dacht ik dat het hip en trendy was, maar het blijken al decennia oude en bewezen werkzame organisatieprincipes. Ik pas ze nu al enkele jaren toe bij en met onderwijsorganisaties. En ook hier werkt het. Het zet teams in beweging, het geeft focus en zet plannen om in actie. Kortom: het brengt plezier en succes.

Djoro Loupatty
Oprichter Tante Lean

Marlies

Ik had al op vroege leeftijd in de gaten dat onderwijs veel voor mij betekent. Ontdekkend leren, kennis delen, samenwerken. Na mijn studie orthopedagogiek ben ik gaan werken op het speciaal basisonderwijs, omdat ik het belangrijk vind om leerlingen voor wie het onderwijsproces niet vanzelfsprekend is op maat te begeleiden.

Efficiënter werken vraagt om verandering.

Wat mij opvalt is dat binnen het onderwijs meer efficiënt gewerkt kan worden. Efficiënter werken vraagt om verandering. Zowel teams als de organisaties willen wel. Maar door de overdaad aan procedures dreigt de ontwikkeling en motivatie hiervan stil te vallen.

Waarom gaan we niet op zoek naar het bundelen en gericht inzetten van de al aanwezige krachten, betrokkenheid en competenties? Waarom doen we niet meer van dat wat werkt?

Mijn ervaring is dat door dit juist wel te doen veranderingen tot stand komen. Processen die flexibel, transparant en op samenwerking gericht zijn. Dat is de kracht van Agile werken.

Tim

Na verschillende studies te hebben gevolgd waar kinderen centraal staan, werk ik nu ruim 8 jaar met veel plezier in het primair onderwijs.

Het echt sámen werken werkt meer!

Aan het begin van mijn carrière was ik vooral aan het onderwijzen. Kinderen dingen vertellen, werkboeken erbij en verder. Tot ik op een punt kwam waarbij ik merkte dat dit voor mij niet de goede manier was! Het echt sámen werken werkt namelijk meer; kinderen zelf laten nadenken wat ze willen leren als uitgangspunt.

Het samen doen en conformeren is mijn werkwijze. Want zodra kinderen zich beter kunnen conformeren aan de stof, werkt dit enthousiasme, plezier en ook betere resultaten in de hand. En of het samen werken met kinderen is of met het team dat hier leiding aan geeft, dat maakt niet uit!

Rory

Energie is de rode draad in mijn werk voor Tante Lean. Niet alleen probeer ik met mijn enthousiasme zoveel mogelijk energie te geven, ik krijg ook enorm veel energie van de ontwikkelteams die ik begeleid.

Energie wordt bovendien al uit zichzelf teweeggebracht door het Scrum Framework, waarbij het constant bewaken van transparantie en het inspecteren en aanpassen van het product en proces centraal staan.

De voldoening van een Agile proces is belangrijk!

Net zo belangrijk als de tevredenheid over het uiteindelijke product is het gevoel van voldoening van een continue Agile proces. Een proces dat zich uit in snelheid en afronding en daardoor dus veel energie oplevert. Let’s go!

Lotte

Als zij-instromer ben ik het onderwijs ingestapt, met als drijfveer om bij te dragen aan de ontwikkeling van jonge mensen en aan het fundament van onze samenleving. Tegelijkertijd heb ik, mede vanuit mijn ervaring in het bedrijfsleven, een fascinatie voor hoe organisaties werken en hoe je samenwerken rondom wat er echt toe doet, nou goed kan vormgeven.

Het Agile werken geeft concrete handvatten om samen, intern maar ook met zorg en andere partijen, snel en effectief samen te werken rondom het kind.

Dat is wat ik als leerkracht nodig had om kinderen te geven wat ze nodig hebben. Dat is ook wat ik als schoolleider wil creëren in mijn eigen scholen en waar ik als Agile-coach bij Tante Lean andere schoolteams en schoolorganisaties mee wil inspireren en versterken.