Scrum in de klas

INHOUD EN STRUCTUUR

Met dezelfde resultaten meer leren

Ontwikkelingen gaan razendsnel in onze huidige wereld. Opgebouwde kennis is snel verouderd. De banen van nu bestaan straks niet meer. En in de toekomst ontstaan banen waar we nu nog geen weet van hebben.

Voor het onderwijs is het daarom van groot belang dat we aandacht gaan geven aan het ontwikkelen van een toekomstgerichte mindset. Scrum biedt daartoe de oplossing.

PROGRAMMA

Dag 1 – De grondbeginselen van Scrum

Op dag 1 gaan we in op de grondbeginselen van Scrum. De leerkrachten gaan inzien hoe teamwerk en zelforganisatie essentieel zijn om Scrum tot zijn volle recht te laten komen. Deze basisdag is fundamenteel om te begrijpen hoe Scrum de vaardigheden van de 21-ste eeuw bij studenten kan ontwikkelen en wat de rol van de leerkracht hierin is.

Dag 2 – Het opstarten van Scrum

Op dag 2 gaan we uitgebreid in op het tweaken van het Scrum-raamwek om maximale waarde te halen als leermethode in de klas. Vervolgens gaan we ons samen voorbereiden op de eerste Scrum-cyclus. Dit kan per vakgebied, per leerdoel, per klas en per leerkracht verschillen. Ons advies is om de coach hierbij te betrekken.

DOELSTELLINGEN

Toekomstgericht – Ontwikkeling van 21-ste eeuwse vaardigheden

Nieuwe manier van leren – Leren met Scrum-specifieke rollen, ceremonies en artifacten

Nieuwe manier van lesgeven – Leer zelfsturende teams te ontwikkelen en coachen

Scrum eigen maken – Goede voorbereiding op het meest gebruikte raamwerk binnen organisaties

Opstap tot certificering – Begeleiding naar internationaal erkende certificeringen van scrum.org

DOELGROEP

Leerkrachten en schoolleiding

SPECIALE VOORWAARDEN

n.v.t.

STUDIEMATERIAAL

Studiemateriaal wordt indien van toepassing uitgereikt door de docent.

TE BEHALEN KWALIFICATIES

n.v.t.

AANMELDEN

BESCHIKBARE DATA & AANMELDEN

NIVEAU

DUUR

4 dagdelen

STUDIEBELASTING

4 dagdelen

VEREISTE OPLEIDINGSEISEN

VRIJSTELLINGEN

niet van toepassing

EXAMEN

schriftelijk praktijkexamen

CERTIFICAAT

Scrum in de klas

KOSTEN

€ 595 per deelnemer (vrijgesteld van btw)