HET AGILE MANIFEST
vertaald naar het onderwijs

.

Waarden

 • Mensen en hun onderlinge samenwerking boven processen en hulpmiddelen
 • Samenwerking tussen docenten, ouders & leerlingen boven leerresultaten en voldoen aan de normindicatoren
 • Stimuleren van groei van leerlingen boven allesomvattende documentatie
 • Inspelen op verandering boven het volgen van het (school)plan

.

Principes

 • De hoogste prioriteit is het leren en ontwikkelen van kinderen door het bieden van een omgeving waarin leerlingen voortdurend worden uitgedaagd.
 • Verwelkom veranderende behoeftes van leerlingen en leerkrachten. Agile processen benutten verandering en leveren zo een zich ontwikkelende organisatie.
 • Kijk regelmatig naar alle opbrengsten. Liefst iedere paar weken, hooguit ieder paar maanden.
 • Bestuur, schoolleiders en leerkrachten werken dagelijks samen aan onderwijsontwikkeling.
 • Geef gemotiveerde onderwijsprofessionals de mogelijkheid het onderwijs te ontwikkelen. Geef hen de omgeving en ondersteuning die ze nodig hebben en vertrouw erop dat ze de klus klaren.
 • De meest efficiënte en effectieve manier om informatie te delen met elkaar is door face-to-face te praten.
 • Voldoen aan de behoeftes aan autonomie, relatie en competentie is de belangrijkste maat voor voortgang.
 • Agile processen maken continue ontwikkeling mogelijk. Schoolleiders, leerkrachten en leerlingen moeten een constant tempo eindeloos kunnen volhouden.
 • Voortdurende aandacht voor de sociale- en organisatorische vaardigheden van zowel schoolleiders als leerkrachten versterken agility.
 • Eenvoud – de kunst van het maximaliseren van het werk dat niet gedaan wordt – is essentieel.
 • Het beste onderwijs komt voort uit zelfsturende teams.
 • Op vaste tijden onderzoeken teams hoe het effectiever kan worden en passen vervolgens hun gedrag daarop aan.