Agile Practitioner Onderwijs

INHOUD EN STRUCTUUR

De opleiding Agile Practitioner Onderwijs van Tante Lean is een teamscholingstraject dat werkt volgens duidelijke vaste patronen met een hoge ontmoetingsfrequentie. Beide dragen aan effectief, efficiënt en resultaatgericht samenwerken. Transparantie en communicatie zijn hierbij sleutelbegrippen.

Een beknopte toelichting van de belangrijkste overlegmomenten:

KICK-OFF
Tijdens de kick-off (in de vorm van een bootcamp) worden de belangrijkste uitgangspunten doorgenomen en het Agile-jargon geïntroduceerd. De werkgroep krijgt een opdracht (Epic) van de eigenaar (opdrachtgever).

SPRINTS
De werkgroep(en) komt vierwekelijks bij elkaar tijdens zogeheten sprints. Tijdens deze sprints wordt de voortgang van zowel de samenwerking als de opbrengsten geëvalueerd en er wordt vooruitgekeken naar de komende sprint.

RELEASES
Na een aantal sprints vindt een release plaats waarin de werkgroep zijn resultaten deelt met collega’s of andere belanghebbenden (denk aan leerlingen, ouders, bestuur of MR). Er wordt dan vooral om feedback gevraagd. Deze wordt gebruikt ten behoeve van betere resultaten in de volgende sprints.

Er vinden in totaal vier releases plaats.

Release 1: invoegen
Tijdens deze periode wordt het model ingeoefend. Het Scrum-framework en de ceremonies en rituelen gaan leven.
Release 2 en 3: toevoegen
Er vinden al aanpassingen in de organisatie plaats.
Release 4: uitvoegen
Tijdens de laatste fase vindt de overdracht plaats. Men wordt opgeleid tot Agile-coach.

STAND-UP MEETINGS
De werkgroep komt daarnaast wekelijks bijeen voor de stand-up meeting. Deze duurt maximaal 15 minuten, is openbaar en verloopt altijd volgens een vast patroon.

EIGENAARSMEETINGS
Tijdens vierwekelijkse meetings met de eigenaar en de docent van Tante Lean worden de tussentijdse opbrengsten gedeeld en er is gelegenheid om (bijvoorbeeld) op basis van voortschrijdend inzicht beoogde opbrengsten te wijzigen.

De docent van Tante Lean zorgt ervoor dat het proces op Agile wijze wordt begeleid. Hij/zij signaleert belemmeringen en adresseert deze bij de eigenaar. Het wegnemen van belemmeringen is een belangrijke taak van de eigenaar.

DOELSTELLINGEN

De agenda’s van het onderwijs zitten op dit moment over- en overvol. Er heerst een klimaat van permanente overbelasting terwijl de uitdagingen groot en complex zijn. Dat vraagt van scholen dat ze leren om flexibel te kunnen inspelen op verandering, een hoge mate van betrokkenheid van professionals realiseren en permanent kunnen voldoen aan hoge verwachtingen van ouders, leerlingen en omgeving. Werken met een Agile Mindset helpt onderwijsteams bij het aangaan van deze uitdagingen en borgt veranderingen in de onderwijspraktijk op een duurzame manier.

Met het teamscholingstraject Agile Practitioner krijgen de ideeën van schoolleiders en leraren over de manier waarop het onderwijs beter georganiseerd kan worden draagvlak. Scholen realiseren ongekende niveaus van betrokkenheid, kwaliteit en productiviteit. Het zorgt voor resultaat én werkplezier.

DOELGROEP

Onderwijsteams in het po, vo en mbo.

SPECIALE VOORWAARDEN

De opleiding Agile Practitioner is een teamscholingstraject.

STUDIEMATERIAAL

Studiemateriaal wordt indien van toepassing uitgereikt door de docent.

TE BEHALEN KWALIFICATIES

n.v.t.

AANMELDEN

Neem voor een offerte contact met ons op.

NIVEAU

DUUR

1 jaar

STUDIEBELASTING

2 uur per week.
In totaal 80 uur.

VEREISTE OPLEIDINGSEISEN

VRIJSTELLINGEN

niet van toepassing

EXAMEN

schriftelijk praktijkexamen

CERTIFICAAT

Agile Practitioner